Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Projekt „Otwarta firma”


W dniach 17-23 listopada 2014 roku po raz siódmy obchodzony jest jednocześnie w 143 krajach świata, w tym również w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej
Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli
i przedsiębiorców do udziału w programie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Program składa się z czterech modułów, dostosowanych do poszczególnych etapów edukacji:

  • Szkoła podstawowa, klasy I-III: „Poznajemy zawody w miejscu pracy”
  • Szkoła podstawowa, klasy IV-VI: „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy”
  • Gimnazjum: „Pracownik-przedsiębiorca- przedsiębiorstwo”
  • Szkoła ponadgimnazjalna: „Biznes przy tablicy” - realizacja programu polega na zorganizowaniu spotkania z wolontariuszem – przedstawicielem firmy/instytucji na terenie szkoły. Tematyka spotkań uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wolontariuszami – przedstawicielami firm:

  1. Finanse
  2. Konsument
  3. Marketing firmy
  4. Własna firma
  5. Pracownik i pracodawca
  6. Etyczny biznes

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „Otwarta firma” po raz pierwszy.

Poprawiony (środa, 18 marca 2015 21:56)