Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne

Kolejnym działaniem w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci jest przeprowadzenie kursu pedagogiczno-kulturowego oraz językowego.

Program szkolenia  zawiera przeprowadzenie 45 godz.

Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne powinno spełnić następujące wymagania:

Ø     Związane z treścią merytoryczną projektu,

Ø     Uwzględniające specyfikę danego projektu,

Ø     Przeprowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach,

Ø     Dopasowane do oczekiwań/profilu/potrzeb uczestników,

Ø     Kursy językowe  -  z naciskiem na słownictwo zawodowe,

Ø     Bardzo ważna jest jakość przygotowania ,

Ø     Jest kluczem do powodzenia stażu.

 

Harmonogram przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego kliknij tutaj

Poprawiony (środa, 18 marca 2015 21:53)