ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

 

Koordynatorzy projektu gratulują uczniom, którzy zakwalifikowali się do wzięcia udziału w projekcie.

W dniu 15 listopada 2013r. w ramach projektu  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu "Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI - IVT, Tytuł projektu: "Dolce vita - praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - zakończono rekrutację uczniów na praktykę zawodową do Włoch.

Rekrutacja polegała na obliczeniu punktów na podstawie klasyfikacji rocznej roku szkolnego 2012/2013 zgodnie z kryteriami wyboru uczestnika zawartymi w regulaminie projektu.

Na praktykę do Włoch odbywającą w dniach od 20 stycznia - 08 lutego 2014r. pojedzie 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych. Wyłoniono również uczniów z mniejszą ilością punktów, którzy zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie kliknij tutaj

Lista osób rezerwowych do udziału w projekcie kliknij tutaj

Gratulujemy jeszcze raz i życzymy kolejnych sukcesów w roku 2013/2014


Poprawiony (środa, 18 marca 2015 21:52)