XVI Forum Rolniczym Ziemi Cieszyńskiej

Forum Rolnicze Podbeskidzia to coroczne spotkanie rolników, przedstawicieli instytucji okołorolniczych i działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z władzami rządowymi, samorządowymi związanymi z tematyką rolnictwa i rozwoju wsi. Forum jest okazją do przekazania najważniejszych merytorycznych informacji i wyjaśnień, do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. W bieżącym roku Forum będzie częścią dożynek powiatowych i gminnych w Skoczowie.

W czasie Forum czynne będą stoiska informacyjne instytucji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Planujemy też wystawę sprzętu rolniczego.

W bieżącym roku planuje się udział p. Posła Krzysztofa Ardanowskiego.

Forum Rolnicze odbędzie się w dniu 9 września 2017 roku (sobota) w godz. 9 – 14.00 w Skoczowie – Teatr Elektryczny ul. Mickiewicza 3.

Uczestnikami Forum będą rolnicy i działacze wszystkich środowisk rolniczych, przedstawiciele organizacji, instytucji i samorządów z powiatu cieszyńskiego z udziałem gości z powiatów ościennych.

Organizatorzy

Organizatorami tegorocznego Forum są: Śląska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Gmina Skoczów, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu, Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Patronat honorowy przyjęli:

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Starosta Powiatu Cieszyńskiego; Burmistrz Miasta Skoczów

Celem Forum Rolniczego jest:

- przekazanie stanu rozwiązywania najważniejszych bieżących problemów polskich rolników;

- przedstawienie szans rozwoju gospodarstw w powiecie cieszyńskim;

- zapoznanie z możliwościami pozyskiwania pomocy krajowej i unijnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

- przedstawienie możliwości współpracy z różnymi instytucjami i firmami pracującymi na rzecz rolnictwa;

- wymiana doświadczeń i integracja środowiska wiejskiego.

Program

  • 9-10 – zwiedzanie wystawy sprzętu rolniczego i stoisk promocyjnych
  • 10.00 - Oficjalne otwarcie Forum
  • 10.20 – Prezentacja Programu dla mieszkańców wsi „Rabat Rolniczy”
  • 10.30 – Wystąpienie głównego prelegenta - p. Krzysztofa Ardanowskiego -

„Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce – szanse i zagrożenia rozwoju”

  • 11.30 – Dyskusja, wystąpienia Gości
  • ok.12 – Dyskusja w kuluarach z poczęstunkiem - w namiocie obok Teatru Elektrycznego, dalsze zwiedzanie wystawy sprzętu rolniczego