Terminarz spotkań Rady Pedagogicznej:

 

- 12 września 2016r - konferencja organizacyjna

- 16 listopada 2016r - konferencja dotycząca analizy wyników zewnętrznych

- 21 grudnia 2016r - konferencja klasyfikacyjna

- 13 stycznia 2017r - konferencja podsumowująca I półrocze

- 25 kwietnia 2017r - konferencja klasyfikacyjna klasy IV Technikum

- 19 czerwca 2017r - konferencja klasyfikacyjna

- 23 czerwca 2017r - konferencja podsumowująca roczną pracę szkoły