REKRUTACJA 2018/2019

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 o systemie oświaty  - kliknij tutaj
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r., poz. 586) - kliknij tutaj
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) - kliknij tutaj
  4. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (...) na rok szkolny 2018/2019 - kliknij tutaj


Zasady i Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu
na rok szkolny 2018/2019

Technikum - kliknij tutaj

Branżowa Szkoła I stopnia - kliknij tutaj

Kursy kwalifikacyjne

Szkoła Policealna - kliknij tutaj

 

Skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą - pobierz


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019:


4-letnie technikum w zawodach:

technik logistyk-10 miejsc kierunek-kliknij tutaj

technik żywienia i usług gastronomicznych-10miejsc-kliknij tutaj

technik rolnik-10 miejsc-kliknij tutaj

technik architektury krajobrazu-10 miejsc-kliknij tutaj

W Technikum w zależności od wybranego kierunku będzie realizowany program rozszerzony z przedmiotów:
biologia, geografia i język angielski.

 

Branżowa Szkoła I stopnia:

kucharz -8 miejsc-kliknij tutaj

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych-15 miejsc-kliknij tutaj

klasa wielozawodowa -7 miejsc-kliknij tutaj

W branżowej szkole I stopnia praktyki organizowane są przez
ZSPT Międzyświeć, które odbywają się na terenie szkoły.


Podczas trwania rekrutacji kandydaci, którzy będą chcieli zasięgnąć dodatkowych informacji mogą zgłosić się do sekretariatu w godz 8-15,gdzie wyznaczeni pracownicy szkoły udzielą kandydatom odpowiedzi na pytania związane z nauką w naszej szkole.

 

Profile Absolwentów Naszej Szkoły-kliknij tutaj

IV-letnie Technikum

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Policealna

Kurs Kwalifikacyjny

 

Kursy kwalifikacyjne:

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

KUCHARZ

ROLNIK: Prowadzenie produkcji rolniczej-R3-kliknij tutaj

Zapisy trwają!!!

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017