REKRUTACJA 2020/2021


Aby powiększyć - kliknij tutaj

Zasady i Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu
na rok szkolny 2020/2021

Uwaga !!!

Przedstawiamy nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.Technikum - kliknij tutaj

Branżowa Szkoła I stopnia - kliknij tutaj

Kursy kwalifikacyjne - kliknij tutaj

Szkoła Policealna - kliknij tutaj

Bezpłatny kurs prawa jazdy dla większości kierunków!!!
Wiele dodatkowych kursów zawodowych!!!


Sprawdź szczegóły:
Podstawa programowa przewiduje przygotowanie do kierowania pojazdem w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B i T.
- Technik weterynarii - kat. B (samochód)
- Technik rolnik - kat. T (ciągnik)
-Technik architektury krajobrazu - kat. T (ciągnik)
- Mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych- kat. B i T (samochód i ciągnik)

W zależności od zainteresowania uczniów szkoła może zorganizować dodatkowe, przykładowe kursy podnoszące kwalifikacje:
- kurs barmański, zdobienia tortów dla uczniów technikum żywienia i kucharzy
- kurs kombajnisty i sieczkarni samojezdnych dla rolników i mechaników
- kurs bukieciarstwa dla architektów krajobrazu
- kurs groomingu (pielęgnacji zwierząt) dla weterynarzy

 

UWAGA !!!

Planujemy od roku szkolnego 2020/2021 uruchomienie Branżowej Szkoły II stopnia w zawodach:

- technik organizacji rolnictwa i agrotroniki

- technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą - pobierz


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021:

 

5-letnie technikum w zawodach:

NOWOŚĆ technik weterynarii - 15 miejsc - kliknij tutaj

technik żywienia i usług gastronomicznych - 15 miejsc - kliknij tutaj

technik logistyk - 10 miejsc - kliknij tutaj

technik rolnik - 10 miejsc - kliknij tutaj

technik architektury krajobrazu -10 miejsc - kliknij tutaj

W Technikum w zależności od wybranego kierunku będzie realizowany program rozszerzony z przedmiotów:
biologia, informatyka i język angielski.

 

Branżowa Szkoła I stopnia 3 - letnia :

kucharz - 15 miejsc - kliknij tutaj

mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych - 15 miejsc - kliknij tutaj

klasa wielozawodowa - 24 miejsca -kliknij tutaj

W branżowej szkole I stopnia praktyki organizowane są przez
ZSPT Międzyświeć, które odbywają się na terenie szkoły.


Podczas trwania rekrutacji kandydaci, którzy będą chcieli zasięgnąć dodatkowych informacji mogą zgłosić się do sekretariatu w godz 8-15, gdzie wyznaczeni pracownicy szkoły udzielą kandydatom odpowiedzi na pytania związane z nauką w naszej szkole.

 

Profile Absolwentów Naszej Szkoły-kliknij tutaj

IV-letnie Technikum

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Policealna

Kurs Kwalifikacyjny

 

Kursy kwalifikacyjne:

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

KUCHARZ

ROLNIK: Prowadzenie produkcji rolniczej-R3-kliknij tutaj

Zapisy trwają!!!

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017