REKRUTACJA 2019/2020


Zasady i Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu
na rok szkolny 2019/2020

Technikum (po gimnazjum) - kliknij tutaj


Technikum (po szkole podstawowej) - kliknij tutaj

Branżowa Szkoła I stopnia (po gimnazjum) - kliknij tutaj


Branżowa Szkoła I stopnia (po szkole podstawowej) - kliknij tutaj

Kursy kwalifikacyjne

Szkoła Policealna - kliknij tutaj

 

Skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą - pobierz


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020:

 

4-letnie technikum (po gimnazjum) w zawodach:

technik logistyk-15 miejsc kierunek-kliknij tutaj

technik żywienia i usług gastronomicznych-15 miejsc-kliknij tutaj

technik rolnik-15 miejsc-kliknij tutaj

technik architektury krajobrazu-15 miejsc-kliknij tutaj


5-letnie technikum (po szkole podstawowej) w zawodach:

technik logistyk-15 miejsc kierunek-kliknij tutaj

technik żywienia i usług gastronomicznych-15 miejsc-kliknij tutaj

technik rolnik-15 miejsc-kliknij tutaj

technik architektury krajobrazu-15 miejsc-kliknij tutaj

W Technikum w zależności od wybranego kierunku będzie realizowany program rozszerzony z przedmiotów:
biologia, geografia i język angielski.

Branżowa Szkoła I stopnia 3 - letnia (po gimnazjum):

kucharz -10 miejsc-kliknij tutaj

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych-10 miejsc-kliknij tutaj

klasa wielozawodowa -10 miejsc-kliknij tutaj


Branżowa Szkoła I stopnia 3 - letnia (po szkole podstawowej):

kucharz -10 miejsc-kliknij tutaj

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych-10 miejsc-kliknij tutaj

klasa wielozawodowa -10 miejsc-kliknij tutaj

W branżowej szkole I stopnia praktyki organizowane są przez
ZSPT Międzyświeć, które odbywają się na terenie szkoły.


Podczas trwania rekrutacji kandydaci, którzy będą chcieli zasięgnąć dodatkowych informacji mogą zgłosić się do sekretariatu w godz 8-15,gdzie wyznaczeni pracownicy szkoły udzielą kandydatom odpowiedzi na pytania związane z nauką w naszej szkole.

 

Profile Absolwentów Naszej Szkoły-kliknij tutaj

IV-letnie Technikum

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Policealna

Kurs Kwalifikacyjny

 

Kursy kwalifikacyjne:

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

KUCHARZ

ROLNIK: Prowadzenie produkcji rolniczej-R3-kliknij tutaj

Zapisy trwają!!!

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017