Dzień Ziemi ON-LINE

W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu  od osiemnastu lat prowadzimy intensywną edukację ekologiczną objętą autorskim programem pod nazwą Tydzień Ekologiczny.  Przyrodnicze profile szkoły szczególnie zobowiązują do podejmowania problemu ochrony środowiska, w którym żyjemy. Nasi absolwenci będą w przyszłości producentami żywności, przetwórcami, a więc odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności, a w konsekwencji za zdrowie i życie ludzi. W tym roku, dotkniętym epidemią,  niestety nie ma takiej możliwości przeprowadzenia takiej edukacji, do której przyzwyczailiśmy młodzież. Wszelkie inicjatywy ze zrozumiałych względów muszą być zaniechane i  przeniesione w sferę on line. Nie chcemy jednak poddawać się i dla naszych uczniów zorganizowaliśmy wirtualny konkurs w Dniu Ziemi.

Celem każdego Dnia Ziemi jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata. Tego dnia promuje się działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie. Organizując konkurs on line chcieliśmy naszym uczniom uświadomić, że nawet nie wychodząc poza obręb swojego domu, ogrodu czy w przypadku rolników gospodarstwa rolnego można przyczyniać się do ochrony środowiska. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że zwyczajne sadzenie kwiatów, dbanie o pszczoły, segregacja śmieci, sprzątanie ogrodów, koszenie trawy przy wykorzystaniu „naturalnych kosiarek” chroni środowisko.

Niesamowite, jak szybko natura odżywa, gdy nie ma ludzi mieliśmy okazje zaobserwować w czasie trwającej pandemii. Wystarczyły dwa tygodnie zakazu wstępu do lasów, a zwierzęta jakby pozbyły się strachu. Bawią się z małymi na drogach, szlakach, leśnych parkingach, wchodzą do wiat, wychodzą z lasu i zwiedzają puste ulice na podmiejskich osiedlach. W Zakopanem wielkie stado łań spacerowało jedną z głównych arterii miasta. Natura wyraźnie odetchnęła i korzysta z nieobecności człowieka. Ten fakt daje sporo do myślenia nad wpływem człowieka na degradację środowiska.