"4 minuty, które decydują o życiu"

W środę 11 marca  w naszej szkole odbyło się szkolenie w ramach Programu Profilaktyki Prozdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej "4 minuty, które decydują o życiu". Organizatorem szkolenia jest Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Biuro Promocji Zdrowia, a realizatorem MEDRES S.C. w Zabrzu. Warsztaty są częścią programu profilaktycznego, którego finałem będzie powiatowy konkurs wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadził w profesjonalny i ciekawy sposób pan Robert Gierula - doświadczony ratownik medyczny. W naszej szkole zostały przeszkolone dwie klasy pierwsze. Część uczniów, wyłonionych testem, weźmie udział w pogłębionym szkoleniu w Cieszynie. Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani pedagog Małgorzata Orawska.