Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu z przyjemnością informuje, że jest realizowany projekt, zorganizowany przez  organ polskiej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu pt. . "Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu" w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

To kolejna  interesująca propozycja kształcenia, realizowana w  Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu. Projekt obejmuje lata 20118/2019. W tym czasie 16 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych wyjedzie na trzytygodniowe praktyki zawodowe do Włoch. Na staż wyznaczono włoskie miasteczko Rimini nad Morzem Adriatyckim.

W ramach projektu organizacją wysyłającą jest ZSP-T W MIĘDZYŚWIECIU zaś partnerem pośredniczącym - SISTEMA TURISMO S.R.L.we Włoszech. Uczestnicy będą mogli zapoznać się              z organizacją i techniką pracy w różnych zakładach pracy związanych z gastronomią w kraju goszczącym,      a także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe. Na przykładzie włoskich hoteli  i restauracji zdobędą praktyczne umiejętności związane ze specyfiką obsługi klientów międzynarodowych.

W trakcie praktyki 16-osobowa grupa pozna najważniejsze działania i stanowiska w zakładach gastronomicznych, włoskie standardy obsługi klienta oraz obowiązki personelu. Mając za sobą praktykę        w polskich zakładach gastronomicznych, uczniowie będą mieli okazję porównania i wyciągnięcia wniosków. Wzbogaci to ich różnorodne doświadczenia w praktyce.

Realizowanie projektu umożliwi młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w odmiennych warunkach kulturowych i obyczajowych. To z kolei poszerzy ich umiejętności ogólno zawodowe i nauczy kształtowania postaw przedsiębiorczych. Dodatkowymi korzyściami, wynikającymi z realizacji projektu będzie poznanie włoskiej kultury i obyczajów, zwiedzenie ciekawych miejsc, a przede wszystkim nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim i włoskim.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Nasza szkoła zdając sobie sprawę, że  pełni ważną rolę w procesie przygotowania młodzieży do podejmowania działań związanych        z pierwszą pracą zawodową, chce realizując projekt odpowiednio przygotować uczniów do podjęcia aktywności zawodowej oraz przygotować młodych techników do podejmowania zadań w różnych warunkach ekonomicznych  i społecznych.

Wszelkie koszty związane z realizacją projektu, m.in.: szkolenia,  praktyki, noclegi, wyżywienie, transport, program kulturowy, ubezpieczenie zdrowotne, opieka ze strony organizacji przyjmującej, pokrywane są ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Praktyki we Włoszech, w znacznym stopniu przyczynią się do wzrostu poczucia własnej wartości uczestników, zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji językowych. Udział w projekcie pozwoli stażystom poznać nowe realia kulturowe oraz gospodarcze. Praca we włoskich zakładach gastronomicznych przyczyni się do przełamanie barier komunikacyjnych uczniów, poznania nowych technologii, zwiększenia tolerancji i otwartości na inne kultury, zmotywuje do samodoskonalenia i nauki języków obcych. Nabycie tych kompetencji spowoduje zwiększenie mobilności uczestników w ramach europejskiego rynku pracy oraz zwiększy szanse na zatrudnienie.

Po zakończeniu pobytu we Włoszech, uczniowie otrzymają stosowne certyfikaty m.in. Europass Mobilność - poświadczający nabyte kwalifikacje zawodowe udokumentowane uznawanym na terenie całej Unii Europejskiej.