Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu z przyjemnością informuje, że jest realizowany projekt, organizowany przez  organ polskiej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu pt. . "Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu" w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wzięcie udziału w projekcie 2018 roku pozwoli naszej szkole wysłać grupę uczniów do Malagi w Hiszpanii i poznać  tajniki europejskiego funkcjonowania z dziedziny architektury krajobrazu, aby poznać innowacyjne sposoby podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego.

W ramach realizacji projektu 16 uczniów z poszczególnych klas technikum architektury krajobrazu naszej szkoły przez 3 tygodnie będzie mogła uzupełnić dotychczasową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, podwyższyć swoje umiejętności i kompetencje zawodowe pod opieką 2 nauczycieli z ZSP-T w Międzyświeciu oraz hiszpańskiego partnera TRIBEKA TRAINING LAB S.L.

Realizacja praktyki zagranicznej pozwoli uczniom na poznanie rynku pracy i wymagań pracodawców w krajach europejskich i będzie doskonałym sprawdzianem ich kwalifikacji zawodowych w realnych warunkach pracy ze szczególnym uwzględnieniem sprawności komunikacyjnej w języku obcym. Działania szkoleniowe w znaczny sposób ułatwią dalszy rozwój zawodowy, nie tylko w kraju, ale również, być może zagranicą. Istotnym zatem jest, aby stwarzać możliwość jak najlepszego poznania obecnych standardów      w tej dziedzinie osobom aktualnie zdobywającym kierunkowe wykształcenie poparte praktyką, które wkrótce wejdą na rynek pracy, aby dziedzina wiedzy, w jakiej to doświadczenie zdobywają innowacyjna        i szeroko wspierana przez UE była w pełni wykorzystana w przyszłości i przyniosła oczekiwane rezultaty.

Projekt odpowiada bezpośrednio na potrzebę takiej organizacji procesu kształcenia, aby uwzględniał zagadnienia wymagane także przez pracodawców. Przedkładany projekt wpisuje się bezpośrednio w obraną przez szkołę strategię.