Protokół zebrania Rady Rodziców z dnia 14 Listopada 2019 r.

W dniu 14 listopada 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Technicznych w Międzyświeciu. W zabraniu, oprócz przedstawicieli rodziców, wzięła udział Pani Dyrektor Barbara Lasoń.

Na początku zebrania Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za przybycie i  przedstawiła podjęte działania w celu zachęcenia rodziców do wpłat na Radę Rodziców. Pani Dyrektor poinformowała również rodziców o wykonanych, za wypracowane środki, remontach (remont łazienki dla dziewcząt oraz stworzenie dodatkowej łazienki dla chłopców).

Pani Dyrektor zaprosiła rodziców do włączenia się do aktualizacji informacji dot. Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły.

Rodzice zaplanowali wydatki na bieżący rok szkolny:

- nagrody dla klas za zebranie największych wpłat na Radę Rodziców ( I miejsce 600 zł,
II miejsce 400 zł, III miejsce 200 zł);

- narody na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w nauce;

- dofinansowanie do nagród na konkursy;

- zakup wizualizera do pracowni biologicznej;

- zakup rolet do pracowni biologicznej;

- potrzeby bieżące.

Rodzice zaproponowali przeprowadzenie w szkole „Słodkiej przerwy” podczas której, uczniowie mogliby sprzedawać przyniesione wypieki. Dochód z akcji będzie przeznaczony
na potrzeby szkoły.

W celu włączenia rodziców w życie szkoły, Pani Dyrektor zaprosiła rodziców na jasełka, które odbędą się 20 grudnia o godzinie 10.00 oraz na zakończenie roku szkolnego. Pani Dyrektor zaproponowała również zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Matki.

Pani Dyrektor zaprosiła rodziców na kolejne zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się
w kwietniu. Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała

Ewa Kalita