Niezawodna szkoła zawodowa – Dzień Otwarty w Międzyświeciu

Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas trudnych decyzji dla ósmoklasistów oraz uczniów klasy trzeciej gimnazjum.  Muszą on podjąć decyzję wpływającą w istotny sposób na dalsze dorosłe życie, a mianowicie dotyczącą kierunku dalszego kształcenia. Kumulacja roczników sprawia, że szkoły średnie wychodzą z szerszą i bogatszą ofertą kierunków kształcenia w zestawieniu z latami poprzednimi. Młodzi ludzie niejednokrotnie czują się zagubieni w nawale i gąszczu informacji jakie napływają do nich z mediów, giełd szkół czy szkół średnich.  Mają także spore trudności ze zidentyfikowaniem własnych zainteresowań oraz możliwości. W swoich kalkulacjach należałoby poddać po rozwagę, czy wybór szkoły zawodowej może być początkiem drogi do sukcesu. Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy należałoby być gotowym na fakt, iż kariera zawodowa będzie rozwijać się dynamicznie, a koniecznością okaże się na pewno spora elastyczność w dostosowaniu się do rynku pracy. Kończąc szkołę zawodową, młody człowiek może stosunkowo szybko wejść na rynek pracy a równocześnie droga do dalszego kształcenia na dowolnym kierunku studiów pozostaje otwarta. Możliwość szybkiego znalezienia się na rynku pracy i uzyskanie niezależności finansowej jest dla wielu młodych ludzi priorytetem. Oczywiście to czy uczeń wybierze liceum ogólnokształcące, technikum kształcące w dowolnym zawodzie lub szkołę branżową jest niezależną i indywidualną decyzją. Idąc naprzeciw kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych i absolwentom szkół podstawowych naszego powiatu w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu co roku organizowany jest Dzień Otwarty.

W roku bieżącym przypadł on na dzień 16 maja. W tym dniu odwiedziło nas  10 zorganizowanych grup przyszłych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów oraz gości indywidualnych. W przyjaznej atmosferze mieliśmy okazję przedstawienia oferty edukacyjnej naszej szkoły, zaprezentowania nauczanych u nas zawodów czy poczęstowania wypiekami naszych techników żywienia. Nie zawiedli jak zawsze nasi uczniowie, przedstawiając swoje pasje hodowlane czy demonstrując wystawę sprzętu rolniczego. Było wesoło, ciekawie i pysznie.  Mamy nadzieję, że dokonując wyboru szkoły średniej, odwiedzający nas uczniowie rozważą także w swoich planach ewentualność dalszego kształcenia w szkole zawodowej, a może nawet zainteresowały ich nasze przyrodnicze kierunki kształcenia.