"Absolwentka Barbara Kohut
Stypendystką Ministra Edukacji Narodowej"

 

Barbara Kohut - absolwentka  naszej szkoły otrzymała Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018. Takie stypendium otrzymują jedynie absolwenci  szkół średnich uzyskujący szczególne wyniki w nauce, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych lub sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Basia  spełniła te wymagania i nie znalazła sobie równych w  powiecie cieszyńskim.  Jest laureatką  XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym – gastronomia  oraz finalistką XXII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Ponadto należy nadmienić, że w roku 2016/2017 wygrała Centralne Eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Była zatem najlepsza w kraju w pionie gastronomii.  Gastronomia od zawsze była jej pasją i obecnie studiuje na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na Wydziale Technologii Żywności. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej.