XVIII Forum Rolnicze
w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzyświeciu

 

 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu jako szkoła z tradycją rolniczą jest najlepszym miejscem gdzie o rolnictwie rozmawiać można a wręcz trzeba. I tak w piątek 1 marca odbyło się tutaj już osiemnaste spotkanie rolników, działaczy wszystkich środowisk rolniczych, przedstawicieli organizacji, instytucji i samorządów oraz uczniów kształcących się w zawodach rolniczych. Forum jest znakomitą okazją do poznania najnowszych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych w podnoszeniu  produkcji rolnej. Ponadto służy wymianie doświadczeń a przede wszystkim integracji środowiska wiejskiego.

Głównym wątkiem tegorocznego Forum była gospodarka łowiecka, program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód oraz zasady przyznawania płatności bezpośrednich.  Oprócz wykładów zaproszonych gości nasi uczniowie z zawodu technik rolnik przedstawili dwie prezentacje multimedialne na temat własnej działalności rolniczej. Był to Michał Pilch z prezentacją „Gazdujemy Pod Beskidkiem”, który przedstawił swoje położone w malowniczym miejscu w Wiśle wielopokoleniowe gospodarstwo rolne. Drugim natomiast młodym prelegentem był Jakub Kajzar, który w prezentacji „Ja i moja królicza pasja” przedstawił swoje niezwykłe osiągnięcia z zakresu hodowli królików.Wykładom towarzyszyła wystawa sprzętu rolniczego oraz wiele stoisk promocyjnych firm działających w branży rolniczej. Były to między innymi:

Nie zabrakło także oprawy artystycznej imprezy. Występy artystyczne dzieci z przedszkola w Międzyświeciu a także poruszający serca chyba wszystkich uczestników występ naszych uczniów, którzy wykonali hymn górali beskidzkich.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się również w takim gronie.