Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszej szkole.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszej szkole za nami. Jak podaje oficjalna strona www.eurodesk .pl: „Celem tej  międzynarodowej kampanii jest promowanie aktywnej postawy wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości nie jest nową inicjatywą, ponieważ od 2008 r. organizowany jest w ponad 150 krajach świata, w tym także w Polsce. W inicjatywę tę miliony młodych ludzi, tworząc w ten sposób wielki ruch społeczny, będący źródłem nowych idei i motorem zmian na lepsze. Tydzień jest również okazją do podkreślenia roli innowatorów i pracodawców, ludzi przedsiębiorczych,  którzy tworząc firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.”

Nasza szkoła również bardzo chętnie przystępuje do tego programu, który jest bardzo dobrą okazją do tego aby poprzez skomasowaną edukację ekonomiczną zachęcić młodych ludzi do podejmowania wyzwań. W tym roku, jak na szkołę rolniczą przystało, odwiedziliśmy szereg przedsiębiorstw związanych głównie z agrobiznesem. Nasi uczniowie mieli niebywałą okazję zobaczenia jak prowadzi się przedsiębiorstwa w agrobiznesie i z jakimi przeciwnościami spotykają się właściciele tych firm. Mogli także przeanalizować jak funkcjonują te przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej i jak przebiega ich rozwój. I tak zwiedzono Świerkot Sp. z o.o., De Heus w Spytkowicach, Ośrodek Jeździecki w Grodźcu, IZ PIB w Kostkowicach, OHZ w Osieku oraz kilka przodujących gospodarstw rolnych. Korzystając z okazji bardzo dziękujemy za wyrażenie zgody i przyjęcie naszych uczniów. Zdajemy sobie sprawę, że nasza obecność jest kłopotliwa, a także częściowo dezorganizuje pracę w przedsiębiorstwie ale chcemy  uczyć się od najlepszych. Z naszej strony cieszymy się, że mieliśmy taką możliwość i wierzymy, że wszelkie spostrzeżenia i wnioski wykorzystamy w naszej biznesowej przyszłości.