ROLNICZE SHOWAGRO SHOW jest największą rolniczą wystawą plenerową w Europie. To miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. Swą ofertę prezentują producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.Wystawy i pokazy nawiązują do aktualnych trendów w budowie ciągników i maszyn rolniczych oraz do nowych technologii w produkcji rolniczej.
Jubileuszową XX wystawę Agro Show w Bednarach w dniach 20 - 23.09. odwiedziło niemal 140.000 rolników  Wśród nich znaleźli się technicy rolnicy i mechanicy -operatorzy maszyn i pojazdów rolniczych ZSPT w Międzyświeciu, którzy chcą nadążać za najnowocześniejszymi trendami w rolnictwie.