NASI LAUREACI OWiUR

W dniach 6 – 8 czerwca  we Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym odbyły się eliminacje na szczeblu centralnym XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany prawie od pół wieku w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponad 200 kandydatów wyłonionych spośród około 15 000 tysięcy uczestników w eliminacjach szkolnych a następnie okręgowych przyjechało aby zmagać się w 11 blokach tematycznych. Nasi uczniowie zakwalifikowani do finałów po ciężkich zmaganiach najpierw na szczeblu szkolnym a następnie okręgowym  reprezentowali naszą szkołę: produkcję roślinną – Patryk Kalita, produkcję zwierzęcą – Kacper Waliczek, architekturę krajobrazu – Klaudia Heller oraz gastronomię – Basia Kohut.

Uczestnicy najpierw rozwiązywali test a następnie wykonywali zadania praktyczne, które były punktowane przez specjalnie wyłonione Komisje składające się z pracowników naukowych uczelni.

Przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR prof. dr hab. Józef Starczewski,  podkreślał, że już samo zakwalifikowanie się do etapu centralnego, to ogromny sukces. – „Żeby tu być, przeszliście długą drogę. Serdecznie dziękuję za wielkie zaangażowanie zarówno wam, jak i waszym nauczycielom - mówił prof. Starczewski.”

Prof. dr hab. inż. Józef Sowiński, prorektor ds. studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwracał uwagę, że uczelnia jest otwarta dla laureatów OWiUR. - Zachęcamy do studiowania u nas - mówił. Nasi laureaci mieli także możliwość zwiedzenia tego pięknego miasta oraz nowoczesnej i świetnie wyposażonej uczelni.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z wynikiem maksymalnym, uzyskują wstęp na wyższe uczelnie, nagrody finansowe (a w roku bieżącym były one niemałe) a także ocenę celującą z przedmiotu.

Warto podkreślić, że w  naszej szkole wielokrotnie uzyskiwaliśmy bardzo wysokie miejsca w tej Olimpiadzie, mamy w swojej historii kilku zwycięzców ale po raz pierwszy laureatami zostali uczniowie klasy drugiej Patryk Kalita i Kacper Waliczek, którzy już teraz mają otwartą drogę na wyższe uczelnie oraz zdane egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Mamy nadzieję, że sukces ten będzie zachętą dla pozostałych uczniów  i w przyszłym roku powtórzymy sukces. Ponadto nasi laureaci wywalczyli możliwość dodatkowych miejsc dla uczniów naszej szkoły, czyli w przyszłym roku może pojechać na olimpiadę rejonową aż ośmiu uczestników.