Pożegnanie klas czwartych

W tym roku nasze mury opuścili uczniowie uczący się w klasach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik logistyk i technik żywienia.

Klasa 3b wspierana przez wychowawczynię, Panią Ewę Konieczną, przygotowała uroczyste pożegnanie klas maturalnych, na które zaproszona była cała społeczność szkolna. Pani dyrektor i  wychowawczynie wręczyły świadectwa i liczne nagrody dla szczególnie zaangażowanych w życie szkoły uczniów. Pisemne gratulacje otrzymali również rodzice wyróżniających się absolwentów.

Wspólnie wspominaliśmy najważniejsze wydarzenia z życia obu klas, oglądając prezentację zdjęć. Poza serdecznymi życzeniami, skierowanymi do maturzystów przez Panią dyrektor, Barbarę Lasoń, podziękowania za mile spędzony czas w szkole swoim kolegom złożyły klasy trzecie. Wychowawczynie, Panie Krystyna Greń i Małgorzata Dziendziel, nagrały wcześniej dla swoich podopiecznych życzenia, które dostarczyły maturzystom szczególnych wzruszeń. Oprócz łez było również sporo śmiechu! Klasa 3a w zabawny sposób przedstawiła dojrzewanie ucznia jako ciągłą walkę sił dobra i zła.

Tradycyjnie jak co roku klasa IV Technikum Architektury Krajobrazu zasadziła na terenie szkolnego ogrodu drzewo. Tym razem była to wiśnia piłkowana.

Mottem naszego spotkania były dziś słowa Eleanor Roosevelt "Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń". Oby piękne marzenia absolwentów naszej szkoły rzeczywiście się spełniły!