LAUREACI ETAPU OKRĘGOWEGO OWiUR W MIĘDZYŚWIECIU!

Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo -Technicznych w Międzyświeciu od lat odnoszą sukcesy w ogólnopolskiej Olimipadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Tak jest też w tym roku. W etapie okręgowym Olimpiady (okręg krakowski), który odbył się 20-21 kwietnia br. w Cudzynowicach (woj. świętokrzyskie) czworo uczniów szkoły zdobyło tytuł laureata, co daje im prawo udziało w etapie centralnym we Wrocławiu, a przez to już gwarantuje wstęp na niektóre wyższe uczelnie w kraju. Są to:

Klaudia Heller, uczennica IV klasy technikum architektury krajobrazu – w pionie Architektura krajobrazu,

Barbara Kohut, uczennica IV klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych – w pionie Gastronomia,

Kacper Waliczek, uceń II klasy technikum rolniczego – w pionie Produkcja zwierzęca,

Patryk Kalita, uczeń II klasy technikum rolniczego – w pionie Produkcja roślinna.

Etap centralny odbędzie się w czerwcu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Oby przyniósł tym wybitnym uczniom zasłużonej w środowisku szkoły kolejne sukcesy!