XVII Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej

 

Do wyjątkowo udanych należy zaliczyć XVII Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej, które odbyło się 23 lutego 2018r. w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu.

Rolnicy powiatu cieszyńskiego (i nie tylko), przedstawiciele instytucji zajmujących się rolnictwem, władze samorządowe oraz  uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w tym niecodziennym wydarzeniu. Tym razem tematem przewodnim były problemy współczesnego owczarstwa, którego przedstawienia podjął się nie kto inny, jak pierwszy baca Ziemi Cieszyńskiej Piotr Kohut, inaugurujący spotkanie. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się także wykład  prof. dr. hab. Kazimierza Klimy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na temat zasad prawidłowej agrotechniki we współczesnych systemach rolniczych. Uwagę hodowców trzody chlewnej przykuła prelekcja powiatowego lekarza weterynarii Bogusława Kubicy, poruszająca aktualny problem bioasekuracji, która obowiązywać będzie wszystkich producentów świń z uwagi na zagrożenie ASF. W części artystycznej wystąpił dziecięcy zespół regionalny „Mała Istebna”, przedstawiając wiązankę pieśni i tańca naszego regionu.

Imprezie towarzyszyła wystawa maszyn rolniczych, którą przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu. Ponadto można było odwiedzić stoiska promocyjno-informacyjne różnych firm związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, spotkać się    z przedstawicielami różnych instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, wymienić doświadczenia, zasięgnąć porady czy skosztować produktów regionalnych naszego regionu. Były to między innymi stoiska: Banku Spółdzielczego w Skoczowie i Cieszynie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Cieszynie, Starostwa Powiatowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. w Siewierzu, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z Gliwic, Centrum Produktu Regionalnego Piotra Kohuta.

Nadmienić należy, że nikt nie był głodny, gdyż na wszystkich uczestników spotkania czekał pyszny poczęstunek przygotowany przez uczniów naszej szkoły kształcącej się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Cieszymy się bardzo, że frekwencja na Forum była wyjątkowo wysoka. Mamy nadzieję, że spotkanie całej branży rolniczej było owocne.

Do zobaczenia w przyszłym roku !