PODSUMOWANIE STAŻU TECHNIKA LOGISTYKA

"Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety"  - taki tytuł nosi projekt, który został częściowo zrealizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu oraz TRIBEKA TRAINING LAB S.L. z Malagi w Hiszpanii.

Szkoła od wielu lat stara się aby uczniowie mieli możliwość wyjazdu do różnych atrakcyjnych miejsc pracy za granicą w celu zdobywania doświadczenia zawodowego.

W dniach od 15. 01 do 04. 02.  2017r. do Malagi w Hiszpanii wyjechało 16 uczniów z kierunku technik logistyk, którzy spełnili wymagania rekrutacyjne i osiągnęli jak najlepszy wynik.  Przed wyjazdem stażyści uczestniczyli w specjalnym, wielogodzinnym kursie             z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą. Szkolenie to było również kontynuowane w Maladze podczas którego zostali zapoznani          z historią, kulturą i tradycją Hiszpanii oraz doskonalili obcojęzyczne słownictwo i zwroty.

Po dotarciu do Malagi uczestnicy stażu zostali oddelegowani do przedsiębiorstw branżowych, w których pracowali w swoim zawodzie. Podczas 3 tygodni pobytu zdobyli unikalne doświadczenie poznając zasady pracy w hiszpańskich firmach: LEROY MERLIN, LIBRERIA LUCES, TOYS R US IBERIA SAU, BEDOYA GRUPO LKH, FUNDACION CUDECA, SERVILIMPSA.  Zapoznali się ze strukturą organizacyjną i układem funkcjonalnym zakładu pracy oraz regulaminami i zarządzeniami obowiązującymi                  w przedsiębiorstwie. Mieli również niepowtarzalną okazję doskonalić swoje umiejętności językowe w praktyczny sposób podczas wykonywania pracy u hiszpańskich pracodawców oraz w czasie wolnym od zajęć.

Wyjazd młodzieży za granicę, to nie tylko nauka. Program pobytu obejmował poznanie walorów turystycznych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców Hiszpanii. Odbycie stażu zostało potwierdzone certyfikatem Europass-Mobilność oraz innymi dokumentami potwierdzającymi udział młodzieży w szkoleniach, kursach czy pracy.

We współczesnej, zglobalizowanej gospodarce potrzebni są specjaliści z umiejętnością współdziałania w międzynarodowym i coraz bardziej wielokulturowym otoczeniu.  Najbardziej cenną, choć absolutnie niewymierną korzyścią wynikająca z udziału w realizacji projektów europejskich jest wspólna praca, wspólne zaangażowanie się uczniów                       i nauczycieli, dyrektora szkoły, atmosfera wzajemnego wspierania się i wspólnej odpowiedzialności. Organizując staż zagraniczny zdolnym i ambitnym uczniom, daje się  możliwość pracy w środowisku międzynarodowym. Biorąc udział w projektach unijnych to okazja do czerpania nieocenionych korzyści z różnych dziedzin będących punktem wyjścia ekscytującej i prawdziwie europejskiej kariery dla uczniów o profilu zawodowym.