ZSP-T W MIĘDZYŚWIECIU OCENIA STAŻ W HISZPANII

"Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety"  - taki tytuł nosi projekt, który został zrealizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu oraz TRIBEKA TRAINING LAB S.L. z Malagi w Hiszpanii.

Szkoła od wielu lat stara się aby uczniowie mieli możliwość wyjazdu do różnych atrakcyjnych miejsc pracy za granicą w celu zdobywania doświadczenia zawodowego.

W dniach od 12 marca do 01 kwietnia  2017r. do Malagi w Hiszpanii wyjechało 16 uczniów    z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy spełnili wymagania rekrutacyjne i osiągnęli jak najlepszy wynik.

Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzony był zajęciami kulturalno-pedagogicznymi, lektoratem z języka hiszpańskiego. Podczas 3 tygodni pobytu zdobyli unikalne doświadczenie poznając zasady pracy w hiszpańskich firmach: ILUNION HOTELS MÁLAGA, HOTEL LA CHANCLA, RESTAURANTE ASAKO MALAGA S.L., MENDOZA Y PALOMO S.L. AT RESIDENCIA LA ROSALEDA, TABERNA EL MENTIDERO. Zapoznali się ze strukturą organizacyjną i układem funkcjonalnym zakładu pracy oraz z niezwykłą kuchnią hiszpańską. Mieli również okazję sprawdzić swoje umiejętności kelnerując w renomowanych restauracjach w Maladze.

Podczas wykonywania pracy u hiszpańskich pracodawców oraz w czasie wolnym od zajęć była niepowtarzalna okazja do doskonalenia swoich umiejętności językowych                 w praktyczny sposób. Wyjazd stał się również doskonałą okazją do poznania kultury, historii oraz niezwykłych hiszpańskich zabytków, a także przyczynił się do rozwoju językowego wszystkich uczniów zaangażowanych w projekt. Pobyt na praktykach w Hiszpanii pozostawił w pamięci uczniów niezwykłe wspomnienia. Był dla uczniów szansą do poznawania własnych możliwości i przełamania wszelkich barier, okazją do poznania ludzi, ich zwyczajów i tradycji, warunków pracy i życia w Hiszpanii. Uczył samodzielności, ale także współpracy w środowisku wielokulturowym, umożliwiał zdobywanie nowych umiejętności     i doświadczeń zawodowych. Za to wszystko młodzież wyraziła serdeczne podziękowania organizacji goszczącej TRIBECE TRAINING LAB S.L. z Malagi w Hiszpanii, a także organizacji wysyłającej Zespołowi Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu, opiekunom wyjazdu: paniom Urszuli Bury i Alinie Konior oraz rodzicom.

Zagraniczne praktyki przynoszą wiele korzyści ich uczestnikom, szkole oraz środowisku lokalnemu. Umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Stanowią niezwykłą szansę na poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw branżowych, a otrzymany Certyfikat Europass Mobilność oraz zaświadczenia potwierdzające zdobyte przez uczniów kompetencje i umiejętności są niezaprzeczalną przepustką zarówno na polskie, jak i zagraniczne rynki pracy.

We współczesnej gospodarce potrzebni są specjaliści z umiejętnością współdziałania w międzynarodowym, wielokulturowym otoczeniu. Biorąc udział w projektach unijnych to okazja do czerpania nieocenionych korzyści z różnych dziedzin będących punktem wyjścia ekscytującej i prawdziwie europejskiej kariery dla uczniów o profilu zawodowym.

Każda praktyka to „link łączący” wiedzę teoretyczną ze szkoły z tym co oferuje rynek, czyli praktyczne doświadczenie i do tego za granicą.  To jest pewna inwestycja w przyszłość, tak więc warto.

Barbara Lasoń koordynator projektu