Zespól Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu z przyjemnością informuje, że jest realizowany projekt, organizowany przez  organ polskiej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie          i szkolenia zawodowe.

Wzięcie udziału w projekcie 2016/2017 roku pozwoli naszej szkole wysłać grupę uczniów do Malagi   w Hiszpanii i poznać  tajniki europejskiego funkcjonowania z dziedziny logistycznej oraz żywieniowej, aby poznać innowacyjne sposoby podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego.

W ramach realizacji projektu 2 grupy po 16 uczniów z poszczególnych klas technikum logistyka oraz technika żywienia i usług gastronomicznych naszej szkoły przez 3 tygodnie będzie mogła uzupełnić dotychczasową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, podwyższyć swoje umiejętności i kompetencje zawodowe pod opieką 2 nauczycieli z ZSP-T w Międzyświeciu oraz hiszpańskiego partnera TRIBEKA TRAINING LAB S.L.

Realizacja praktyki zagranicznej pozwoli uczniom na poznanie rynku pracy i wymagań pracodawców w krajach europejskich i będzie doskonałym sprawdzianem ich kwalifikacji zawodowych w realnych warunkach pracy ze szczególnym uwzględnieniem sprawności komunikacyjnej w języku obcym. Działania szkoleniowe w znaczny sposób ułatwią dalszy rozwój zawodowy, nie tylko w kraju, ale również, być może zagranicą. Istotnym zatem jest, aby stwarzać możliwość jak najlepszego poznania obecnych standardów      w tej dziedzinie osobom aktualnie zdobywającym kierunkowe wykształcenie poparte praktyką, które wkrótce wejdą na rynek pracy, aby dziedzina wiedzy, w jakiej to doświadczenie zdobywają innowacyjna        i szeroko wspierana przez UE była w pełni wykorzystana w przyszłości i przyniosła oczekiwane rezultaty.

Projekt odpowiada bezpośrednio na potrzebę takiej organizacji procesu kształcenia, aby uwzględniał zagadnienia wymagane także przez pracodawców. Przedkładany projekt wpisuje się bezpośrednio w tę obraną przez szkołę strategię.

Praktyki w krajach Unii Europejskiej inwestycją w przyszły sukces zawodowy

 

Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu będą realizować praktykę zawodową w Maladze w Hiszpanii dzięki realizacji projektu z programu Erasmus+