Przygotowanie kulturowo – pedagogiczno – językowe

od dnia 19 października 2017r. do 19 stycznia 2018r


Przed wyjazdem na staż do Rimini we Włoszech odbędzie się przygotowanie uczestników z ZSP-T w Międzyświeciu. Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach z języka włoskiego, przygotowania kulturowego oraz pedagogicznego zgodnie z wcześniej przygotowanym programem uwzględniającym główny zamysł projektu. Głównym celem zajęć językowych będzie przełamanie bariery komunikacyjnej ponieważ zdajemy sobie sprawę, że efektywna komunikacja jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na sukces osiągania wiedzy. Przygotowanie językowe przeprowadzi  nauczyciel języka obcego,  znającego realia państwa, o którym będzie uczył. Program przygotowania uwzględnia zarówno słownictwo niezbędne w sytuacjach dnia codziennego, jak i zawodowego.

Istotne będzie również zapoznanie uczniów, w ramach przygotowania pedagogicznego, z wybranymi umiejętnościami interpersonalnymi (nawiązywanie kontaktów, proszenie o pomoc, udzielanie wskazówek, reakcja na namawianie, pomaganie innym, praca w zespole, komunikacja) oraz sposobami radzenia sobie ze stresem, czy poznanie asertywnych zwrotów potrzebnych  w komunikacji. W ramach przygotowania kulturowego uczniowie poznają warunki naturalne, położenie, klimat, regiony turystyczne oraz zagospodarowanie i infrastrukturę turystyczną we Włoszech.

Nauczyciel historii opowie o  historii Włoch na tle wydarzeń Europy od starożytności do  współczesności, podąży szlakiem zabytków, przedstawi znanych mieszkańców oraz przedstawi  ślady polskie we Włoszech.