"Śląskie Asy"

W czwartek 21 września  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  odbyła  się kolejna edycja „Śląskich Asów”. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, w tym laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów przedmiotowych. Listy gratulacyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka wręczył  prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Wśród wyróżnionych byli nasi  uczniowie - Barbara Kohut i Dawid Wieja.