Tydzień Ekologiczny w Międzyświeciu W kierunku natury

 

Od szesnastu lat niestrudzenie w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu organizujemy Tydzień Ekologiczny. W czasie jednego tygodnia koncentrujemy różne działania zmierzające w kierunku uświadomienia naszym uczniom jak ważnym problemem jest ochrona środowiska. Pragniemy także uzmysłowić młodzieży jak wielki jest wpływ środowiska na życie i zdrowie ludzi. Ta wiedza jest szczególnie istotna dla uczniów, gdyż po ukończeniu naszej szkoły będą producentami żywności, przetwórcami i żywieniowcami. Podczas skondensowanej edukacji ekologicznej aktywizujemy młodzież poprzez mobilizowanie do praktycznych działań na rzecz ochrony przyrody. Ponadto umożliwiamy spotkania z przedstawicielami organizacji i instytucji, które wspierają ochronę środowiska naturalnego. Najlepiej akceptowaną formą takich zajęć są wyjazdy terenowe, w czasie których możemy zapoznać się z działaniami różnych instytucji działających na rzecz ochrony przyrody. W tym roku hasło naszego Tygodnia Ekologicznego brzmiało: „W kierunku natury”. Zostało ono zaczerpnięte z tegorocznego Światowego Dnia Ziemi, obchodzonego w 192 krajach 22 kwietnia 2017 r. Skala przedsięwzięć, mających na celu dbałość o środowisko jest jak widać ogromna i świadczy o tym, że świat zorientował się, że jakość życia na Ziemi zależy od nas samych, a chroniąc przyrodę, chronimy własne życie i zdrowie.

 

W tym roku podjęliśmy następujące działania:


  • wyjazd szkoleniowy do IZ PIB w Grodźcu do gospodarstwa w Kostkowicach w celu zapoznania się z niekonwencjonalnymi metodami pozyskiwania energii,
  • pokaz produkcji trawnika z rolki oraz zwiedzanie ogrodów pokazowych Kapias w Pszczynie,
  • wykład i prezentacja kolekcji „Zadziwiający świat motyli” – Bartosz Czader,
  • wykład „Bądź zdrów-smacznego” – Małgorzata Dziendziel,
  • pokaz „Chroń zdrowie własne i innych”,
  • przeprowadzono akcję „Święto Drzewa – Wśród Pól” podczas której posadzono blisko dwieście drzew i krzewów rodzimych gatunków, które uzupełniają braki w drzewostanie. Zagajnik w Iskrzyczynie będzie spełniał pożyteczną rolę w ekosystemie i na pewno będzie schronieniem dla zwierząt leśnych, pszczół i innych zapylaczy,
  • wyjazd szkoleniowy do ekologicznego gospodarstwa zajmującego się hodowlą owiec ras mięsnych w Dzięgielowie;
  • wizyta w pasiece „Cieszyńska Barć”

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszego Tygodnia Ekologicznego. Chcemy bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim pracownikom IZ PIB w Grodźcu z gospodarstwa Kostkowice, Panu Zorychcie, Panu Bartoszowi Czaderowi, Pani Małgorzacie Dziendziel, Pawłowi Mazurowi - właścicielowi pasieki „Cieszyńska barć”, klubowi Gaja. Mamy nadzieję, że nasza edukacja ekologiczna posłuży choćby w najmniejszym stopniu ochronie przyrody a nasi uczniowie zawsze będą przestrzegać jej praw.