Niezrównany Kombinat Kietrz

Tradycją w naszej szkole stały się coroczne wyjazdy do Kombinatu Rolnego w Kietrzu, który nieustannie jest dla nas wzorem nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie. Nadmienić tutaj należy choćby fakt, iż ciągniki korzystają z nawigacji GPS w trakcie zasiewów. Oprócz nawigacji satelitarnej w Kietrzu określa się także mapy zasobności pola w składniki pokarmowe. Systematycznie w pola wyjeżdżają pracownicy na quadach zaopatrzonych w aparaturę do pobierania próbek gleby. Po dokładnym przeanalizowaniu danych wiadomo na które pola jakie zboża siać, jak nawozić i czy w ogóle. Ponadto mieliśmy okazję zwiedzić funkcjonującą już Fermę bydła w Langowie gdzie na 15 ha znajdują się obiekty i budynki miedzy innymi: obory dla bydła, magazyny, zbiorniki, silosy, przepompownie i budynki administracyjne. Szczególne wrażenie robi dojarnia karuzelowa na 60 stanowisk. Ciekawostkę może być fakt, iż w czasie doju rozbrzmiewa muzyka Mozarta oraz Bacha. Dzięki temu pomysłowi krowy są spokojniejsze i mnie się stresują co korzystnie wpływa na sekrecję mleka. Nadmienić także należy, ze Kietrz wszystkim bardzo gościnnie przyjmuje a także służy radą każdemu kto o nią poprosi. Bardzo często nie tylko okoliczni rolnicy dzwonią, pytając o różne porady z zakresu rolnictwa. Organizuje ponadto szereg imprez np. Dni Kukurydzy.

Przyjeżdżając co roku spotykamy się z coraz to nowszymi, nowatorskimi rozwiązaniami. Pan prezes mówi, że: ”technika idzie do przodu, również w tej dziedzinie, dlatego musimy robić wszystko, by nie zostawać w tyle, by polska hodowla zarodowa, którą i my realizujemy, nie odstawała od tej niemieckiej czy holenderskiej. Dziś cały czas dotrzymujemy im kroku, a nawet jesteśmy przed nimi. Dlatego wszystko, co robimy, robimy według najnowszych osiągnięć techniki tak, by móc dostarczać polskiemu rolnikowi jak najlepszej jakości bydło hodowlane.”

Sukces Kombinatu na pewno jest zasługą ludzi tam pracujących, którzy cały czas podwyższają swoje kwalifikacje i wszelkie nowinki wprowadzają do produkcji.