Rok Mowy Ojczystej

Rok 2016/2017 jest w naszej szkole Rokiem Mowy Ojczystej. Opracowany przez pedagoga szkolnego program obejmuje:

- pogadanki „Jak poprawnie mówić po polsku” – zrealizowane we wszystkich klasach (październik 2016)

- lekcje biblioteczne „Słowniki języka polskiego” – zrealizowane we wszystkich klasach  (listopad 016)

- wystawę słowników języka polskiego zorganizowaną w bibliotece szkolnej (grudzień 2016)

- szkolny konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii (luty 2017)

- Szkolny Przegląd Gwary (marzec 2017)

- pogadanki językoznawcy „Skąd się wzięły niektóre słowa” (kwiecień 2017)

 

Szkolny Przegląd Gwary

W dniu 16 marca wszyscy uczniowie i nauczyciele spotkali się w sali gimnastycznej na Szkolnym Przeglądzie Gwary – „Cosik po naszymu”. Przedstawiciele prawie wszystkich klas przygotowali teksty wygłoszone w gwarze. Od gwarowej wersji „Okularów” Jana Tuwima, przez opisy swoich miejsowości po zabawne opisy wydarzeń „z życia wziętych” – dawniej i obecnie. Karolina Pagieła, Karolina Greń i Anna Ciosk wystapiły nawet w strojach śląskich, czym wzmocniły oryginalność występu. Było dużo śmiechu, gdyż przygotowane teksty skrzyły humorem. Dobrze czuliśmy się słuchając tego naszego „godania”…  Brawa dla wykonawców:

Karolina Pagieła – klasa Ia

Karolina Greń – klasa Izsz

Daniel Kocima i Marcin Podżorski – klasa IIa

Jacek Motyka i Dawid Malina – klasa IIb

Anna Ciosk – klasa IIIa

Weronika Grzybek – klasa IIIb.

Szkolny Przegląd Gwary prowadziła Pani Barbara Pasieka, pedagog szkolny – inicjator wydarzenia.