Elwira Stańczyk wygrała wojewódzki konkurs plastyczny!

Od września do grudnia 2016r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach realizowała Projekt „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję”. Jednym z działań był konkurs plastyczny na plakat nawiązujący do hasła Projektu, tj. profilaktyki zakażeń wirusem HIV.

Spośród nadesłanych z całego Śląska prac, komisja konkursowa w styczniu 2017r. wyłoniła trzy równorzędne miejsca. Jedną z laureatek jest nasza uczennica Elwira Stańczyk, klasa III tak (obok uczennic ze szkół w Tychach i Knurowie).

Cieszymy się bardzo i serdecznie gratulujemy tego sukcesu!