Projekt "Szkoła bez granic"

Turniejem siatkówki zakończono projekt "Szkoła bez granic", w którym uczestniczyły zaprzyjaźnione od ponad 30 lat szkoły o podobnym profilu nauczania z Czeskiego Cieszyna i Zyliny na Słowacji. W odbywających się cyklicznie od 3 lat spotkaniach młodzież z Czech, Słowacji i Zespołu Szkół Przyrodniczo- Technicznych uczestniczyła w sportowych zmaganiach siatkarskich oraz poznawała język, kulturę regionu i swoje szkoły. Młodzi ludzie mieli okazję nie tylko rywalizować ze sobą na boisku ale zwiedzać regionalne zabytki w okolicy Czeskiego Cieszyna, Zyliny i Cieszyna. Mogli uczestniczyć w dniach otwartych, poznawać pracownie szkolne i wymieniać doświadczenia i kontakty. W ostatnim spotkaniu, które odbyło się w Międzyświeciu rozegrano decydującą fazę rozgrywek. Puchar przechodni pozostał w Międzyświeciu. Szkolna drużyna okazała się najlepsza wyprzedzając drużynę z Czech i Słowacji. Dyrekcje szkół deklarują dalszą współpracę opartą na prezentacji umiejętności zawodowych i sportowych.