"Praktyka w Dolnej Saksonii"

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo –Technicznych w Międzyświeciu uczestniczą w trzymiesięcznych stażach zawodowych w Niemczech organizowanych przez Towarzystwo Umiejętności Rolniczych z Poznania. Staże organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach rolnych na terenie landu Dolna Saksonia w Republice Federalnej Niemiec. Instytucjami niemieckimi, które współorganizują projekt są Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej – DEULA w Nienburgu i Dolnosaksońska Izba Rolnicza w Hanowerze.

Staż rozpoczyna się kilkudniowym szkoleniem wprowadzającym w Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej – DEULA w Nienburgu. W trakcie tego szkolenia młodzież uczestniczy w różnych kursach (językowych, bhp, na maszynach rolniczych – teoria + praktyka, itp.), które mają ułatwić odbycie szkolenia praktycznego w gospodarstwach rolnych. Następnie rozpoczyna  się trzymiesięczne szkolenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych z terenu działania Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej. Stażyści dzieleni są na grupy i odbywają szkolenie praktyczne w kilku powiatach Dolnej Saksonii. Każda grupa ma niemieckiego opiekuna, którym jest pracownik Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej.

W tym roku ze szkoły w Międzyświeciu w stażu uczestniczył uczeń technikum rolniczego: Dawid Wieja.

Byłem na praktyce w Miejscowości Tulau. Mieszkałem razem z niemiecką rodziną przez 3 miesiące, co pozwoliło mi na poznanie ich codziennego życia, obyczajów i języka. Wiedza i techniki wykorzystywane w niemieckim rolnictwie to jedynie ułamek korzyści, jakie można wyciągnąć z tej praktyki.  Codziennie wykonywałem czynności zaplanowane w harmonogramie. Poznałem technologie uprawy ziemniaków i cebuli, przestawiałem deszczownie na plantacji ziemniaków i cebuli, sortowałem ziemniaki przeznaczone na export do Polski na chipsy, woziłem zboże i pomagałem w innych pracach w gospodarstwie. Podczas pobytu w DEULA oprócz szkolenia byliśmy w Wolksburgu w muzeum motoryzacji i w parku rozrywki. Ja osobiście nie narzekam,  jedzenie i warunki mieszkaniowe  były dość dobre. Gospodarz, u którego praktykowałem, uczył mnie codziennie kilku nowych słów i przydatnych zwrotów. Wspólnie spożywaliśmy posiłki i pracowaliśmy. Wszystkim, którzy mają okazję pojechać na te praktyki życzę, aby nie zmarnowali takiej szansy.”

Przez ostatnich kilka lat w stażach w Niemczech uczestniczyło już kilkunastu uczniów                  ZSP-T w Miedzyswieciu. Wielu z nich po skończeniu szkoły wyjeżdża do sezonowych prac do zaprzyjaźnionych gospodarstw. Każdy z praktykantów może liczyć również na stypendium po ukończeniu stażu w wysokości 1000 – 2000 Euro.

Praktyka ta została zorganizowana w ramach projektu;  „Kształcenie praktyczne w rolnictwie- staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Został on dofinansowany w ramach programu ERASMUS +, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencje Programu ERASMUS+ w Warszawie- projekt nr: 2015-1-PL01-KA102-015429.

MS