Zespól Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu z przyjemnością informuje, że jest realizowany projekt, ponieważ znalazł się w gronie wniosków które wygrały konkurs organizowany przez  organ polskiej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność edukacyjna uczniów". ZSP-T w Międzyświeciu po raz kolejny bierze udział w konkursie 2015/2016 roku, który dotyczy projektu pt.: „Viva Espania!" - Logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie.

Wzięcie udziału w projekcie 2015/2016 roku pozwoli naszej szkole wysłać grupę uczniów do Malagi w Hiszpanii i poznać  tajniki europejskiego funkcjonowania z dziedziny logistycznej oraz promować innowacyjne sposoby podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego.

W ramach realizacji projektu grupa 18 uczniów z poszczególnych klas Technikum logistyka naszej szkoły przez 4 tygodnie  będzie mogła uzupełnić dotychczasową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, podwyższyć swoje umiejętności i kompetencje zawodowe pod opieką 2 nauczycieli z ZSP-T w Międzyświeciu oraz hiszpańskiego partnera TRIBEKA TRAINING LAB S.L.

Realizacja praktyki zagranicznej pozwoli uczniom na poznanie rynku pracy i wymagań pracodawców w krajach europejskich i będzie doskonałym sprawdzianem ich kwalifikacji zawodowych w realnych warunkach pracy ze szczególnym uwzględnieniem sprawności komunikacyjnej w języku obcym. Działania szkoleniowe w znaczny sposób ułatwią dalszy rozwój zawodowy, nie tylko w kraju, ale również, być może zagranicą. Istotnym zatem jest, aby stwarzać możliwość jak najlepszego poznania obecnych standardów w tej dziedzinie osobom aktualnie zdobywającym kierunkowe wykształcenie poparte praktyką, które wkrótce wejdą na rynek pracy, aby dziedzina wiedzy, w jakiej to doświadczenie zdobywają innowacyjna i szeroko wspierana przez UE była w pełni wykorzystana w przyszłości i przyniosła oczekiwane rezultaty.

Nasz projekt zakłada wykorzystanie 48160.00 EUR

Projekt odpowiada bezpośrednio na potrzebę takiej organizacji procesu kształcenia, aby uwzględniał zagadnienia wymagane także przez pracodawców. Przedkładany projekt wpisuje się bezpośrednio   w tę obraną przez szkołę strategię.

Poprawiony (czwartek, 17 września 2015 20:49)