Informacja dla zdającego (ucznia/słuchacza, absolwenta szkoły, osoby uczęszczającej na kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby, która ukończyła KKZ, eksterna, osoby dorosłej - uczestnika przygotowania zawodowego) - kliknij tutaj

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 22 listopada 2017 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2018 r. - kliknij tutaj


w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2018 r. - kliknij tutaj