DYREKCJA:

Dyrektor mgr Barbara LasońPEDAGOG: Małgorzata Orawska

 

JĘZYK POLSKI: Urszula Rakus, Celina Podżorna, Izabela Krassek - Kopyciok

 

JĘZYK NIEMIECKI: Ewa Konieczna, Agnieszka Szewczyk - Herda

 

JĘZYK ANGIELSKI: Anna Wajdzik, Karina Rusok - Stanisławska, Agnieszka Troszok

 

HISTORIA i WOS: Beata Zbrzeźniak

 

GEOGRAFIA: Krystyna Drabik


MUZYKA: Gabriela Targosz

 

MATEMATYKA: Ewelina Kosmala

 

FIZYKA: Władysław Gruca


INFORMATYKA: Ewelina Kosmala, Władysław Gruca

 

BIOLOGIA I CHEMIA: Krystyna Greń


WYCHOWANIE FIZYCZNE: Barbara Kożdoń - Zmełty, Mirosława Szweda,
Danuta Piotrowska - Cieślar, Dorota Lenart - Drozd

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: Mirosława Szweda

 

RELIGIA:Ojciec Zygmunt, Sławomir Czyż

 

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE:Urszula Pasieka

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:Ewa Konieczna


PRZEDMIOTY LOGISTYCZNE: Barbara Lasoń, Maciej Janus, Renata Kowalewska - Szucio


TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA i przedmioty zawodowe:
Małgorzata Dziendziel,Urszula Bury, Dorota Szymańska, Danuta Kryska

 

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA: Małgorzata Dziendziel, Urszula Pasieka

 

EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW i przedmioty zawodowe : Marek Śmiech,
Józef Szczerbik, Janusz Kantor. Leszek Kołodziej, Jarosław Liszka

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU-przedmioty zawodowe: Adam Gaszczyk,