Harmonogram roku szkolnego 2019/2020
ZSP-T w Międzyświeciu

 

Zakończenie I półrocza  -  13 grudzień 2019 (konferencja klasyfikacyjna)

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe  -    13 - 26 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 9 - 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć klasy IV technikum    -  24 kwiecień 2020r.

Zakończenie roku szkolnego  -  26 czerwca 2020r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w ZSP-T w Międzyświeciu
:


31 październik 2019 (1/6)

04 maj 2020 - matura (2/6)

05 maj 2020 - matura (3/6)

06 maj 2020 - matura (4/6)

12 czerwiec 2020 (5/6)

Jeden dzień przeznaczony na nieprzewidziane zdarzenia (6/6)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

09 stycznia 2020r (część praktyczna - dokumentacja, model d)

10 stycznia 2020r (część pisemna)

17 czerwiec 2020r (część praktyczna-  dokumentacja, model d)

23 czerwca 2020 (część pisemna)

24 czerwca - 09 lipca 2020 (część praktyczna, model w)


Praktyki zawodowe:

Kl. III T; 30 wrzesień - 11 października 2019r; 23 marzec - 03 kwietnia 2020r


Terminarz spotkań z rodzicami:

1  . 12.09 2019 godz 1630

2 . 14.11 2019 godz 1630

3 . 08.01. 2020 godz 1630

4 . 19.03. 2020 godz 1630

5 . 21.05.2020 godz 1630