Harmonogram roku szkolnego 2017/2018
ZSP-T w Międzyświeciu

 

Zakończenie I półrocza  -  22 grudzień 2017r. ( 21.12.2017r konferencja klasyfikacyjna)

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe  -    29 stycznia - 11 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć klasy IV technikum    -  27 kwiecień 2018r.

Zakończenie roku szkolnego  -  22 czerwca 2018r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w ZSP-T w Międzyświeciu
:


30 październik 2017                     04 maj 2018 - matura;  klasy ZSZ mają zajęcia

31 październik 2017                     07 maj 2018 - matura; klasy ZSZ mają zajęcia

10 styczeń  2018                          08 maj 2018 - matura ; klasy ZSZ mają zajęcia

11 styczeń 2018                            19 czerwiec 2018; klasy ZSZ mają zajęcia

02 maja 2018

Jeden dzień przeznaczony na nieprzewidziane zdarzenia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie "nowy"

10 stycznia 2018r (część praktyczna - dokumentacja)

11 stycznia 2018r (część pisemna)

19 czerwiec 2018r (część pisemna)

22 czerwca do 4 lipca 2018 (część praktyczna - wykonanie)

26 czerwiec 2018 (część praktyczna - dokumentacja)


Praktyki zawodowe:

Kl. III T; 02 - 13 października 2017r; 09 - 20 kwietnia 2018r

 

Imprezy szkolne:

Szkolny Rajd Integracyjny   - 27 wrzesień 2017r

Święto Szkoły   - 36 kwiecień 2018r

Dzień Otwarty


Terminarz spotkań z rodzicami:

1  . 14.09 2017 godz 1630

2 . 23.11 2017 godz 1630

3 . 04.01. 2018 godz 1630

4 . 22.03 2018 godz 1630 (kl.IV)

5 . 17.05.2018 godz 1630