Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu

na rok szkolny 2015/2016

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016:


4-letnie technikum w zawodach:

technik logistyk-15 miejsc kierunek-kliknij tutaj

technik żywienia i usług gastronomicznych-15miejsc-kliknij tutaj

technik rolnik-15 miejsc-kliknij tutaj

technik architektury krajobrazu-15 miejsc-kliknij tutaj

W Technikum w zależności od wybranego kierunku będzie realizowany program rozszerzony z przedmiotów:
biologia, geografia i język angielski.

 

3-letnia ZSZ a zawodach:

kucharz -15 miejsc-kliknij tutaj

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych-15 miejsc-kliknij tutaj

mechanik samochodowy -15 miejsc-kliknij tutaj

klasa wielozawodowa -15 miejsc-kliknij tutaj

W zasadniczej szkole zawodowej praktyki organizowane są przez
ZSPT Międzyświeć, które odbywają się na terenie szkoły.


Podczas trwania rekrutacji kandydaci, którzy będą chcieli zasięgnąć dodatkowych informacji mogą zgłosić się do sekretariatu w godz 8-15,gdzie wyznaczeni pracownicy szkoły udzielą kandydatom odpowiedzi na pytania związane z nauką w naszej szkole.

Informacje o uczniu

Skierowanie młodego pracownika na naukę dokształcającą

Poprawiony (wtorek, 05 maja 2015 14:10)