W najbliższą sobotę uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych

z  Międzyświecia wyjeżdżają na trzytygodniową praktykę do Włoch.

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu  zwracają dużą uwagę na wzbogacenie przygotowania zawodowego uczniów poprzez staże zagraniczne z wykorzystaniem funduszy unijnych. Kilku nauczycieli szkoły odbyło szkolenie z zasad realizacji projektów unijnych, czego efektem był napisany i przyjęty do realizacji projekt  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany na zasadach Programu "Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI - IVT, Tytuł projektu: "Dolce vita - praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro". Grupa młodzieży wyjedzie na 3-tygodniowe praktyki w hotelach i restauracjach w Rimini we Włoszech w okresie styczeń - luty 2014r.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie projektem są nauczycielki Barbara Lasoń oraz Barbara Kożdoń - Zmełty. Rekrutacja poprzedzona została promocją wśród uczniów technikum żywienia i ich rodziców. Dla wybranej grupy 18  uczestników zorganizowano bogaty programem przygotowania kulturowego, pedagogicznego i językowego.  Szczególny nacisk położymy został na przygotowanie językowe (j. angielski zawodowy i j. włoski) i wspierające działania psychologiczne. Uzupełnieniem tego będzie realizacja programu kulturowego za granicą, mająca na celu poznanie historii i kultury regionu Basilicata we Włoszech.

W dniu 14 stycznia odbyło się w szkole spotkanie przedwyjazdowe z uczestnikami i ich rodzicami, gdzie omówiono szczegóły związane z wyjazdem oraz warunkami pobytu we Włoszech. Przedstawiono również regulamin stażu zagranicznego, który zaakceptowali wszyscy zebrani. Uczniowie z niecierpliwością czekają na wyjazd, są pozytywnie nastawieni do oczekujących ich wyzwań zawodowych, a także kulturowych i społecznych.

Regulamin stażu zagranicznego - kliknij tutaj 

W dniu 14 stycznia 2014r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali nr 14 odbędzie się w szkole obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla rodziców i uczniów wyjeżdżających 18 stycznia na trzytygodniowy staż do Włoch.

 


 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z UCZNIAMI

I RODZICAMI W RAMACH PROJEKTU

2O listopada 2013r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie organizacyjne w którym uczestniczyć będą rodzice uczniów oraz uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu na praktykę we Włoszech. Na spotkaniu zostaną przekazane podstawowe informacje dotyczące projektu.

Porządek spotkania:

- Prezentacja projektu

- Przedstawienie stanu realizacji projektu (zasady finansowania)
- Prezentacja kadry zaangażowanej w realizację projektu,
- Przedstawienie wyników rekrutacji,
- Przedstawienie Harmonogramu realizacji Projektu,
- Prezentacja Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji projektu,

- Zapoznanie z cyklem zajęć realizowanych w ramach przygotowania pedagogiczno -kulturowo- językowego
- Wyjaśnienie wszelkich pytań i wątpliwości zainteresowanych w związanych z wdrażanym projektem, 
- Podpisanie przez Rodziców uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie "Umowy o staż
- Informacje o liście rezerwowej


Poprawiony (środa, 18 marca 2015 21:53)