Regulamin Szkoły ZSP -T w Międzyświeciu - kliknij tutaj

Statut Technikum w ZSP -T w Międzyświeciu - kliknij tutaj

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Międzyświeciu - kliknij tutaj

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Międzyświeciu - kliknij tutaj

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w ZSP-T w Międzyświeciu - kliknij tutaj

Regulamin Dziennika Elektronicznego w ZSP-T w Międzyświeciu - kliknij tutaj