Statut ZSP -T w Międzyświeciu - kliknij tutaj

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Międzyświeciu - kliknij tutaj

Wewnątrzszkolny System Oceniania w ZSP-T w Międzyświeciu - kliknij tutaj

Regulamin ZSP -T w Międzyświeciu - kliknij tutaj

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Międzyświeciu - kliknij tutaj

Regulamin Dziennika Elektronicznego w ZSP-T w Międzyświeciu - kliknij tutaj