DYREKCJA:

Dyrektor mgr Barbara Lasoń

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Krystyna Olszar - Hałat

PEDAGOG: Barbara Pasieka

 

JĘZYK POLSKI: Urszula Rakus, Celina Podżorna

 

JĘZYK NIEMIECKI: Ewa Konieczna, Agnieszka Szewczyk - Herda

 

JĘZYK ANGIELSKI: Anna Kajstura, Anna Wajdzik, Izabela Kisza

 

HISTORIA i WOS: Beata Zbrzeźniak

 

GEOGRAFIA: Wojciech Nawrocki

 

MATEMATYKA: Ewelina Kosmala

 

FIZYKA: Jan Retka

INFORMATYKA: Ewelina Kosmala

 

BIOLOGIA I CHEMIA: Krystyna Greń

WYCHOWANIE FIZYCZNE: Barbara Kożdoń - Zmełty, Mirosława Szweda

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: Mirosława Szweda

 

RELIGIA:Ojciec Zygmunt, Sławomir Czyż

 

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE:Urszula Pasieka

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:Ewa Konieczna

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA i przedmioty zawodowe: Małgorzata Dziendziel,Urszula Bury, Dorota Szymańska, Barbara Lasoń, Danuta Kryska

 

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA: Małgorzata Dziendziel, Urszula Pasieka

 

EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW i przedmioty zawodowe : Marek Śmiech, Józef Szczerbik, Janusz Kantor

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU-przedmioty zawodowe: Adam Gaszczyk, Aleksandra Ogierman, Krystyna Olszar - Hałat