Harmonogram roku szkolnego 2018/2019
ZSP-T w Międzyświeciu

 

Zakończenie I półrocza  -  14 grudzień 2018 (konferencja klasyfikacyjna)

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe  -    11 lutego - 24 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć klasy IV technikum    -  26 kwiecień 2019r.

Zakończenie roku szkolnego  -  21 czerwca 2019r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w ZSP-T w Międzyświeciu
:


31 październik 2018                     06 maj 2019 - matura;  klasy ZSZ mają zajęcia

02 listopad 2018                     07 maj 2019 - matura; klasy ZSZ mają zajęcia

09 styczeń  2019                          08 maj 2019 - matura ; klasy ZSZ mają zajęcia

10 styczeń 2019                            18 czerwiec 2019; klasy ZSZ mają zajęcia

02 maja 2019

Jeden dzień przeznaczony na nieprzewidziane zdarzenia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

09 stycznia 2019r (część praktyczna - dokumentacja)

10 stycznia 2019r (część pisemna)

17 czerwiec 2019r (część praktyczna-  dokumentacja)

18 czerwca 2019 (część pisemna)


Praktyki zawodowe:

Kl. III T; 01 - 12 października 2018r; 01 kwietnia - 12 kwietnia 2019r

 

Turnusy dokształcające dla uczniów klas wielozawodowych odbędą się od 29 kwietnia do 31 maja 2019r

 

 


Terminarz spotkań z rodzicami:

1  . 13.09 2018 godz 1630

2 . 15.11 2018 godz 1630

3 . 03.01. 2019 godz 1630

4 . 21.03. 2019 godz 1630

5 . 23.05.2019 godz 1630