Wykaz podręczników zatwierdzonych do użytku
w Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu.

 

Rok szkolny 2017/2018

 

 

Technikum - kliknij tutaj

Branżowa Szkoła I Stopnia - kliknij tutaj

ZSZ - kliknij tutaj

 

Normal 0 21

Wykaz podręczników zatwierdzonych do użytku

w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu.

Rok szkolny 2012/2013